Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Editorial Board

Editorial Board


Editor-in-Chief:

Romuald Holly

Associate Editors:

Jarosław Fedorowski

Tadeusz Szumlicz

Dominika Cichońska

Petre Iltchev

Krzysztof Kuszewski

Henryk Owczarek

Izbela Rydlewska-Liszkowska

Language Editor:

James West (native speaker)

Statistical Editor:

Barbara Więckowska

Secretary of the Editorial Board:

Katarzyna Kędzior

Proofreading and Translations:

James West (język angielski)

Jarosław Szumełda (język rosyjski)

Technical Editors:

Agnieszka Sylwestrzak

Rviewers (2012-2013)


prof. dr hab. Roman Głowacki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Władysław Markiewicz, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Adam Kurzynowski, Szkoła Główna Handlowa

Scientific Committee


prof.  Helmut Brand (NL) Maastricht University

prof. Jarosław Fedorowski (USA) CVPH Medical Center in Plattsburgh, New York

prof. Tatiana Gruzieva (UA) National Medical University of Kiev

prof. Paweł Górski (PL) Medical University of Lodz

mag. Claudia Habl (A) Austrian National Institute of Healthcare (ÖBIG)

prof. Romuald Holly (PL)  - Chair Medical University of Lodz National Insurance Institute

prof. Yves Jorens (BE) Ghent University

prof.  Richard Maquire (USA) University of Massachusetts-Medical School

prof. Thomas Massey (USA) Clark University

prof. Kai Michelsen (NL) Maastricht University

William Mosakowski (USA) Public Consulting Group

prof. Jacques Scheres (NL) Maastricht University

prof. Łukasz Sułkowski (PL) Społeczna Akademia Nauk

prof. Jarosław Szumełda (UA) ret. professor of Ternopil National Economic University

Expert Committee


mgr Janusz Atłachowicz

dr Sławomir Bautembach

dr Jan Czeczot

dr Kazimierz Dragański

mgr Jakub Gierczyński

dr Artur Hartwich

dr Zygmunt Kamiński

dr Andrzej Koronkiewicz

mgr Jarosław Kozera

dr Marek Krobicki

dr Krzysztof Kuszewski

dr Zbigniew Marcinkiewicz

dr Wiktor Masłowski

mgr Grzegorz Mączyński

dr Wojciech Misiński

mgr Krzysztof Nyczaj

dr Henryk Owczarek

prof. Jerzy Paszkowski

mgr Irena Rej

dr Jarosław Pinkas

dr Adam Pustelnik

mgr Ryszard Stus

mgr Maciej Sokołowski

dr Andrzej Sośnierz

dr Józef Świerczek

dr Paweł Sztwiertnia

mgr Tadeusz Trędota

mgr Marek Wójcik

dr Marek Wójtowicz

Editorial Scientific Committee


prof. Tadeusz Bodio

prof. Wojciech Drygas

prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka

prof. Mieczysław Gałuszka

prof. Roman Głowacki

prof. Anna Jegier

prof. Tomasz Kostka

prof. Eugeniusz Kowalewski

prof. Andrzej Lewiński

 prof. Michał Marczak

prof. Zbigniew Nęcki

prof. Marek Nowacki

prof. Dariusz Nowak

prof. Daria Orszulak-Michalak

prof. Wojciech Pędich

prof. Michał Pirożyński

prof. Antoni Marian Rajkiewicz

prof. Iga Rudawska

prof. Jacek Spławiński

prof. Barbara Szatur-Jaworska

prof. Tadeusz Szumlicz

prof. Zbigniew Szybiński

prof. Helena Tendera-Właszczuk

prof. Tadeusz Tołłoczko

prof. Hanna Wilmowska-Pietruszyńska

prof. Konstanty A. Wojtaszczyk

prof. Mirosław J. Wysocki

Current issue