Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

O nas

Redakcja

Czasopisma są wydawane przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń, który od początku lat 90-tych aktywnie współtworzy polski rynek ubezpieczeniowy, również poprzez działalność doradczą, szkoleniową, a także działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego.

Krajowy Instytut Ubezpieczeń (KIU)

Jest instytutem służącym instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom całego sektora finansowo-ubezpieczeniowego. Powstał w 1989 roku, działając najpierw w ramach Ogólnopolskiego Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych, a następnie w ramach struktur organizacyjnych Domu Brokerskiego PROGRES S.A. Od roku 1991 jest samodzielnym podmiotem zarejestrowanym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Krajowy Instytut Ubezpieczeń, poza działalnością na rzecz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw sektora finansowo-ubezpieczeniowego, świadczy usługi badawcze i konsultingowe instytucjom państwowym oraz dużym podmiotom i organizacjom gospodarczym.

Publikacje Książkowe Krajowego Instytutu Ubezpieczeń

Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce

zamów publikację

Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia

zamów publikację

a

Aktualny tom