Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Kontakt

Adres redakcji:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
ul. Ksawerów 30/92
02-656 Warszawa
tel: +48 22 628-99-30,
fax:+48 22 628-99-31
e-mail: kiu@kiu.com.pl
www.kiu.pl

Adres do przesyłania artykułów:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
ul. Ksawerów 30/92
02-656 Warszawa
e-mail: politykazdrowotna@kiu.com.pl

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Kędzior

Aktualny tom