Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Contact

Editorial address:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
ul. Ksawerów 30/92
02-656 Warszawa
tel: +48 22 628-99-30,
fax:+48 22 628-99-31
e-mail: kiu@kiu.com.pl
www.kiu.pl

Address to submit your articles:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
ul. Ksawerów 30/92
02-656 Warszawa
e-mail: politykazdrowotna@kiu.com.pl

Secretary of the Editorial Board:

Katarzyna Kędzior

Current issue